Video

15-12-2022: Natuurbeheer essentieel voor veilige luchtvaart
In deze short van 'Dilemma's van de Nederlandse natuur' is hoofd Vogelwacht Vliegbasis Woensdrecht Adjudant Gert-Jan Geleijns aan het woord. Zijn taak is dat vliegtuigen veilig kunnen opstijgen en landen. Als het natuurbeheer goed is dan zijn er ook minder vlieggevaarlijke soorten vogels.Bron: Jagersvereniging

09-12-2022: Draagkracht van het veld leidend bij creëren gezond ecosysteem
In deze short van 'Dilemma's in de Nederlandse natuur' vertellen Peter en Bob Apswoude over maatwerk in de natuur. Daarbij is de draagkracht van een gebied leidend bij het creëren van een gezond ecosysteem.Bron: Jagersvereniging

01-12-2022: Bosverjonging en biodiversiteit onder druk
'De natuur zijn gang laten gaan, dat kan. Maar dan moet je niet denken dat je een mooi gevarieerd bos hebt'. In deze short van 'Dilemma's in de Nederlandse natuur' vertelt bosexpert Simon Klingen over de relatie tussen fauna en bos.Bron: Jagersvereniging

25-11-2022: Onderhoud cultuurlandschap essentieel voor behoud weidevogels
In deze short van 'Dilemma's van de Nederlandse natuur' is weidevogelbeheerder Eddie van Marum aan het woord. De roofdieren nemen toe terwijl de mogelijkheden om te beheren juist afnemen. Wat betekent dat voor de toekomst van de weidevogels? Eddie vertelt hoe essentieel het onderhouden van het cultuurlandschap is voor het behoud van weidevogels.Bron: Jagersvereniging

13-09-2022: Dilemma's in de Nederlandse natuur
Jagers zijn een onmisbare schakel in de Nederlandse natuur. Ondanks dat we er zelf steeds beter in slagen ons verhaal te vertellen, lijkt dit feit maar lastig tussen de oren van de meeste Nederlanders te blijven zitten. En uit onze opinieonderzoeken blijkt: hoe meer mensen weten over een jacht en beheer, hoe positiever ze hier tegenover staan. Dit heeft de Jagersvereniging geïnspireerd om anderen uit te nodigen om voor de camera uit te leggen tegen welke dilemma’s natuurorganisaties aanlopen, welke rol faunabeheerders spelen en waarom ingrijpen in de natuur volgens hen noodzakelijk is.Bron: Jagersvereniging

« »


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.