Lidmaatschap WBE De Moer e.o.

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE De Moer e.o.? Vul dan het onderstaande formulier in, zodat we u nadere informatie kunnen toesturen.

Er zijn 3 soorten van deelname aan de vereniging te weten:
  • Lid; hiervoor gelden een aantal voorwaarden en hebt u stemrecht op de Algemene Leden Vergadering. Jaarlijkse contributie kosten hiervoor zijn: 30,- euro.
  • Deelnemer; neemt actief deel aan activiteiten binnen de vereniging en heeft geen stemrecht op de Algemene Leden Vergadering. Jaarlijkse contributie kosten zijn; 25,- euro.
  • Donateur; ondersteunt de vereniging met een financiële bijdrage en mag deelnemen aan activiteiten. Heeft geen stemrecht op de Algemene Leden Vergadering. Minimale bijdrage 20,- euro.
  • Sponsoren; steunen de vereniging met een financiele bijdrage of een dienst.
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april het opvolgende jaar. Leden, deelnemers en donateurs dienen de doelstellingen van de vereniging te onderschrijven.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbedemoer.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
E-mail: *
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.