WBE De Moer e.o.

Welkom op de website van: "Wildbeheereenheid De Moer en Omstreken".

Op deze site kunt u uitleg vinden over Wildbeheereenheden in het algemeen, en over "WBE de Moer e.o" in het bijzonder.

Deze website heeft ten doel alle belanghebbenden in het werkgebied van "WBE de Moer e.o." te informeren over de activiteiten van de WBE en hiermee te bevorderen, dat er een positieve wisselwerking blijft bestaan tussen het werk van de WBE en de overige gebruikers van het buitengebied binnen het werkgebied van de WBE ten gunste van de flora en fauna.

U vindt hier informatie over faunabeheer, schadebestrijding, jagen, wild en andere belangrijke zaken die voor u, als jager en belangstellende van belang kunnen zijn.

Wij wensen u veel lees plezier op onze site.

Wildbeheereenheid De Moer en Omstreken


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.